چو ایران نباشد تن من مباد , 1388

160 x 160 cm / ترکیب مواد روی بوم

شیرزن , 1394

150 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم

مرغ نادعلی , 1385

100 x 130 cm / ترکیب مواد روی بوم

شعر خیام: گر بر فلکم درد بودی چون یزدان , 1395

120 x 90 cm / ترکیب مواد روی بوم

چو ایران نباشد تن من مباد , 1390

130 x 170 cm / ترکیب مواد روی بوم

سخن شیرین فرهاد , 1392

120 x 80 cm / ترکیب مواد روی بوم

شیر تو شیر , 1397

150 x 150 cm / ترکیب مواد روی بوم

شعر خیام : گر بر فلکم درد بودی چون یزدان , 1395

120 x 90 cm / ترکیب مواد روی بوم

برو شیر درنده باش ای دغل مباش همچو روباه شل , 1388

120 x 80 cm / ترکیب مواد روی بوم

شیر نادعلی , 1390

90 x 90 cm / اکریلیک نقره روی بوم

رقص شیرها , 1395

150 x 120 cm / ترکیب مواد روی بوم
شما میتوانید برای بزرگنمایی تصویر آثار روی تصویر کلیک نمایید.