لحاف دوز , 1398

170 x 120 cm / ترکیب مواد روی بوم

لحاف دوز , 1398

170 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم

انار فروش , 1398

80 x 120 cm / ترکیب مواد روی بوم

شهر فرنگ , 1388

180 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم

سمندون , 1385

70 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم
شما میتوانید برای بزرگنمایی تصویر آثار روی تصویر کلیک نمایید.