خروس نشان , 1395

170 x 100 cm / ترکیب مواد روی بوم

خروس نشان , 1394

180 x 180 cm / ترکیب مواد روی بوم

خروس نشان , 1390

110 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم

خروس نشان , 1390

120 x 120 cm / ترکیب مواد روی بوم

خروس نشان , 1394

160 x 100 cm / ترکیب مواد روی بوم

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن از مجموعه خروس جنگی , 1392

150 x 80 cm / ترکیب مواد روی بوم

از مجموعه خروس نشان خروس جنگی صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن , 1397

150 x 150 cm / رنگ روغن ، روق طلا بر روی بوم
شما میتوانید برای بزرگنمایی تصویر آثار روی تصویر کلیک نمایید.